?

Log in

No account? Create an account
>>nobubble<< [entries|friends|calendar]
kachavina katerina

[ website | livegeometry.com ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

beaver [21 Sep 2010|05:31am]
beaver smolny
6 comments|post comment

efir [20 Sep 2010|05:03am]
easy jam 21.08

easy jam 20.08

easy jam 06.08

daty i imena na plakatah mogut ne sootvetstvovat realnosti
5 comments|post comment

www.ohrannikspravoknedaet.com [15 Sep 2010|06:10pm]
ohranikspravoknedaet_#2RAD ohranikspravoknedaet_#2RAD

afishi dlya ohranika
illustraciya Eika

ohrana

raskladka zhurnala 

map

na oborote velokarta evropi otrisovanaya 30 illustratorami
v sozdanii nomera prinilmalo uchastie bolee 40 chelovek iz 14 stran

prezentaciya zhurnla sostoitsya 24/09/10 (19:00) v galeree MEIN HAUS AM SEE 
 
14 comments|post comment

mark space [31 Aug 2010|12:41am]
mark_sleep
4 comments|post comment

memories [25 Jun 2010|04:42pm]
493.97 КБ
4 comments|post comment

barcode-ogorod [25 May 2010|04:53am]
19.03 КБ
2 comments|post comment

poster is groove [07 May 2010|05:08pm]
944.54 КБ
2 comments|post comment

Step into tomorrow's misic [21 Apr 2010|12:14am]
Step into tomorrow's misic

67kmCollapse )
7 comments|post comment

soon summer [20 Apr 2010|03:57am]
485.81 КБ
12 comments|post comment

59.6 [28 Mar 2010|06:21pm]
240.52 КБ
3 comments|post comment

pool party [23 Mar 2010|02:50am]
swimming pool
3 comments|post comment

discodrunk [19 Mar 2010|01:07am]
615.95 КБ
2 comments|post comment

dishite. mozhno. [08 Mar 2010|08:48am]
716.45 КБ


3 comments|post comment

эfirclub afisha 07.02.2010 [01 Mar 2010|04:29am]
75.29 КБ
6 comments|post comment

ne za gorami [17 Feb 2010|02:48am]
130.40 КБ
2 comments|post comment

shiller punkmutant! [13 Feb 2010|02:50am]
90.98 КБ
113.26 КБ
gift for _shiller_ 
1 comment|post comment

serdce i molot [13 Feb 2010|01:26am]
31.60 КБ
15 comments|post comment

forever asya [01 Feb 2010|04:43pm]
116.09 КБ
3 comments|post comment

kak narisovat v photoshop koshku, krolika, pticu. [29 Jan 2010|02:01pm]
34.10 КБ


kakCollapse )
9 comments|post comment

пожарники тоже дымят [21 Jan 2010|04:29pm]
238.44 КБ


photo by lidlin 
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]